Pokyny pro řešení nepřijetí na SŠ

Co dělat, pokud není žák přijat ani na jednu střední školu?

Pokud se stane, že žák není vzápětí po vyhlášení výsledků přijat ani na jednu střední školu, pak není důvod podléhat stresu. Až týden může trvat, než žáci, kteří byli přijati, potvrdí svůj zájem o školu zápisovým lístkem. Tím se uvolní téměř polovina míst.

Pro rodiče je hlavní úkol napsat ředitelům obou škol, kam dával žák přihlášku,  žádost o přezkoumání výsledků přijímacího řízení a to nejpozději do 3 dnů od oficiálního vyhlášení výsledků. Jeho význam je v tom, že jakmile se uvolní místa na dané škole, bude ředitel SŠ vědět, kdo o ně má zájem.

Pokud nastane situace, že žák nebude přijat ani na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí, půjdete do druhého kola přijímacího řízení. To už probíhá bez přijímacích zkoušek. V tomto druhém kole můžete žák podat neomezený počet přihlášek.

Na stránkách magistrátu hl. m. Prahy odbor školství je k dispozici Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení: https://skoly.praha.eu/88741_Informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2022-2023.

Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení:

Využít můžete také portálu www.atlasskolstvi.cz, který v letošním roce opět umožňuje vyhledat školy, které vyhlásí druhá kola přijímacího řízení. Informace budou zveřejňovány postupně v následujících dnech.

Ve vyhledávacím filtru lze zadat volbu Zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení“. Dále je možné filtrovat regionálně, tedy získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.

Hana Sulková