Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zveme Vás na třídní schůzky.

Dne 20. listopadu 2019 od 18.00 se budou konat třídní schůzky v kmenových třídách

Zástupci tříd z řad rodičů se setkají týž den v 17.00 v knihovně školy.

Příspěvek SRŠ pro školní rok 2019/2020 byl stanoven na 500,- Kč za rodinu. Příspěvek bude vybírán na třídních schůzkách ve středu 20. 11. 2019.

Informační schůzka k lyžařskému kurzu se koná 20. 11. od 17.00 v 7. A – 2. patro.

Vedení školy