Sběr starého papíru

Milí žáci, vážení rodiče,

děkuji všem sběračům, kteří se podílí na recyklaci papíru. Každoročně sbíráme starý papír a kartón.

K odvozu starého papíru za 1. pololetí školního roku 2017/2018 přispěli žáci množstvím 16 183 kg. Ušetřili tak životy nejméně 190 stromů.  Vítězné třídy byly odměněny sladkostmi, jednotlivci získali věcné ceny.

Pro připomenutí uvádím vše, co do sběru papíru patří:

  • noviny,
  • časopisy,
  • kartón,
  • tiskopisy,
  • sešity
  • a popsané listy papíru.

Do sběru v žádném případě nepatří papírové kapesníky, dětské pleny, kuchyňské papírové utěrky, toaletní papír, roličky.

Sběrači, z důvodu snazší manipulace s Vašimi sběrovými příspěvky, prosím o vázání do menších balíčků, do 10 kg.

Martina Papežová

Výsledky sběru papíru za 1.pololetí šk. roku 2017/2018
Třída Počet kg Umístění Zachráněné stromy
1.C 932 kg 9. 11
1.D 604 kg 11. 7
2.C 920 kg 10. 11
2.D 1 283 kg 5. 15
2.E 952 kg 8. 11
3.C 1 565 kg 3. 19
3.D 1 234 kg 6. 14
3.E 1 104 kg 7. 13
4.C 1 767 kg 2. 21
4.D 463 kg 13. 5
5.D 2 088 kg 1. 24
6.C 1 397 kg 4. 16
6.D 50 kg 19. 0,5
7.C 201 kg 16. 2
7.D 446 kg 14. 5
7.E 523 kg 12. 6
8.C 89 kg 18. 1
8.D 436 kg 15. 5
9.C 11 kg 20. 0,1
9.D 91 kg 17. 5
celkem  16 183 kg   190