Tonda Obal na cestách

Na konci května se uskutečnil ve všech třídách 1. i 2. stupně výchovně vzdělávací program Tonda Obal na cestách pražské obalové společnosti EKO-KOM, a. s.

Interaktivní beseda se zkušenými lektory byla zaměřena na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku.

Po úvodní prezentaci, jak předcházet vzniku nadbytečného odpadu, jak správně naložit se vzniklým odpadem a co lze z vytříděného odpadu vyrobit, následovaly aktivity zaměřené na schopnosti žáků třídit odpad do vzorových barevných kontejnerů. Závěrečné dotazy žáků se týkaly konkrétní problematiky odpadů.

Program Tonda Obal na cestách má v České republice dlouholetou tradici. Většinu žáků zaujal a svým obsahem všem zúčastněným ukázal, jak se mohou odpovědně chovat v dalším životě.

Dana Micková

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2023-06-Tonda-Obal-na-cestach/