Třídění odpadu

Naše základní škola třídění odpadu věnuje velkou pozornost. Jako poměrně velká instituce vyprodukujeme až několik desítek tun odpadu, což není pro naši planetu zanedbatelné množství.

Z tohoto i dalších důvodů jsme se společně (žáci, učitelé, vedení školy i další zaměstnanci) rozhodli, že budeme vyprodukovaný odpad recyklovat. K tomuto účelu jsme před více než rokem nakoupili do každé kmenové třídy jeden kontejner na PAPÍR a jeden kontejner na PLAST. Třídění papíru a plastu neprobíhá jen ve třídách, ale i na chodbách, kde máme k dispozici koše na tříděný odpad. Do třídění odpadu se zapojují i učitelé ve svých kabinetech či jídelna s obaly a kartonovými krabicemi od nakoupených potravin. Ke škole máme již dlouhou dobu přistaveny kontejnery na třídění odpad, takže toto rozhodnutí pro nás nebylo problematické.

V průběhu minulého školního roku, kdy na naší škole začal fungovat program Ovoce a mléko do škol, vyvstala další potřeba a to ta, jak naložit s kartonovými obaly od mléka, popřípadě od malých džusů. Avšak i tato potřeba byla vyřešena, neboť jsme jako škola měli k dispozici kontejner na třídění KARTONU, který do té doby využívala zejména jídelna s velkým množstvím kartonových obalů.

K těmto třídním aktivitám v rámci třídění odpadu probíhají ještě další sběrné aktivity, do kterých se může zapojit i veřejnost. Naše škola například sbírá starý papír (noviny, časopisy, tiskopisy, sešity, karton,…), který do školy mohou žáci či jejich rodinní příslušníci donést. Díky tomu jsme za minulý rok vybrali přes 16 tun papíru a zachránili tím nejméně 190 stromů. Ve sběrové soutěži pořádané Pražskými službami se naše škola pohybuje na průběžném 9. místě.

Třídění odpadu však na naší škole není jen o papíru, plastu a kartonu. Naši žáci mohou recyklovat i vybité baterie, drobná elektrozařízení, prázdné tonery a kartuše z tiskáren a staré mobilní telefony. Tyto čtyři druhy odpadu třídíme v rámci programu Recyklohraní aneb ukliďme svět. Za nasbíraný tříděný odpad pak naše škola obdrží body. Následně ve srovnání s jinými školami a v závislosti na umístění, lze získat velmi zajímavé a věcné odměny pro naše žáky.

V neposlední řadě se naše škola také zapojuje do charitativních sbírek, kdy jednou z nich je
i sběr víček od PET lahví, které pak slouží jako pomoc postiženým, nemocným či jinak znevýhodněným lidem.

Jako společenská instituce reagujeme na vnější okolí a požadavky společnosti i přírody,
a z toho důvodu se velmi věnujeme problematice recyklace odpadu, a to jak v rámci školního soužití, tak v rámci environmentálního vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost.

Protože budoucnost naší planety nám není lhostejná…

 

Kontejnery na tříděný odpad v každé kmenové třídě

Koše na tříděný odpad na chodbách

Diplom za 3. místo ve sběru starých mobilních telefonů

Krabice na sběr vybitých baterií

Kontejner na sběr starých mobilních telefonů

Kontejner na sběr prázdných kartuší a tonerů do tiskáren

Kontejner na sběr malých elektrospotřebičů

Kontejner na sběr víček od PET lahví
Šárka Nováková