Třídní schůzky

Ve středu 24. 4. 2019 v 18:00 hod. se konají třídní schůzky. V kmenových třídách je přítomna třídní učitelka. Netřídní učitelé budou v kabinetech (viz nástěnka u vchodu školy).

V 17:00 se koná schůzka třídních důvěrníků v knihovně školy.

V 16:30 ve třídě 6. A (2. patro) se sejdou rodiče těch žáků, kteří jedou na zahraniční zájezd do Švýcarska.