Upozornění školní družiny

Vážení rodiče,

připomínáme termín úplaty za školní družinu – 13.10.2017!

  • úplata se platí pololetně 1 500,-Kč ( do 13.10. 2017 )
  • úplata se hradí převodem na účet: 60011 – 73892329/0800
  • žák ŠD má přidělen vlastní variabilní symbol – vlepen v Notýsku nebo Žákovské knížce
  • ŠD má specifický symbol: 10

   J. Procházková