Upozornění školní jídelny – platba stravného na obědy (září 2020)

Vážení rodiče,

zálohová platba na stravné pro měsíc září 2020 měla být provedena do 20. 8. 2020. Aktuálně je však hodně dětí, které stále nemají zaplacené obědy.

Stravné musí být vždy k 1. dni v měsíci zálohově zaplacené. Podrobné informace k placení stravného naleznete na stránce O škole – Školní jídelna.

Žádám vás o urychlené zaplacení a moc děkuji rodičům, kteří svým dětem obědy zaplatili.

B. Němcová
vedoucí ŠJ