Vánoční vyučování v 1. A

Děti z 1. A si v dnešním vyučování plnily vánočně laděné úkoly. Řešily matematické příklady ve vánočních baňkách, vykreslovaly je a na závěr si z nich vyrobily krásné vánoční ozdoby.

V českém jazyce si opakovaly slabiky a slova, která společně hledaly v obrázkovém stromečku. Měly radost, že se jim to povedlo. Aby se jim lépe pracovalo, poslouchaly koledy a také si je zazpívaly.

Domů si odnesly nejen zážitky z dnešního dne, ale i dobrou vánoční náladu.

Všem se dnešní vyučování moc líbilo.

Alena Hasmanová

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2022-12-Vanocni-vyucovani-v-1A/