Věda je „COOL“!

Žáci 7. B zamířili ve slunečném dopoledni 22. června na dejvický „Vědafest“, který se konal na zelených plochách Vítězného náměstí.

Fakulty českých vysokých škol zde prezentovaly, v celkem 101 venkovních stáncích, hravou a zábavnou formou nejrůznější vědní obory. Každý se tak mohl „rozběhnout“ za tím, co jej zajímá nejvíce – za technikou, matematikou, fyzikou, chemií, přírodovědou. Bylo rovněž možno seznámit se i se společenskovědními obory (filozofií, politologií, sociologií…) či nahlédnout „pod pokličku“ archeologie a vyzkoušet si, jak např. pazourkovým nožem nakrájet čerstvé hovězí maso.

Naši největší pozornost však upoutala Fakulta architektury ČVUT, která na festivalu podrobně představila, jak funguje 3D tiskárna a umožnila nám vytisknout desítky oblíbených mini postaviček Among us.

Odvezli jsme si nejen plno zajímavých zážitků, drobných dárečků a cen, ale i vědomí, že „věda“ je pojem obdivuhodně široký, v němž mohou mnozí hledat nekonečné řady otázek, někteří dokonce i své budoucí uplatnění.

7. B a Michaela Adámková

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2022-06-Veda-je-cool/