Velikonoce v 1. C

Žáci 1.C se statečně učí on-line. Je to sice těžší, ale děti jsou šikovné, naučily se aplikaci ovládat a vše zvládají na výbornou. Zapojují se i rodiče, kterým patří veliké „děkuji“, že dětem pomáhají.

Kromě úkolů z ČJ, Ma a prvouky, které děti svědomitě plní, plní i úkoly do VV a PČ. A tady je ukázka prací, kterými se připravovaly na Velikonoce.

Krásné Velikonoce

Jana Zapletalová

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2020-04-Velikonce-v-1C/