Výlet na Pražský hrad – 4. C

V úterý 5. října žáci 4. C třídy navštívili v rámci vlastivědy Pražský hrad.  Na Hrad jsme se dopravili městskou hromadnou dopravou. Ze školy jsme odjeli autobusem do stanice Přístaviště a dále jsme pokračovali tramvají. Cestou tramvají jsme si  ukázali další památky a zajímavé stavby, o kterých jsme se učili v hodinách vlastivědy.

Před vstupem na Hrad jsme museli projít bezpečnostní kontrolou. Pražským hradem nás provedla paní průvodkyně, která na nás čekala před Svatovítskou katedrálou.

Prohlídku jsme začali v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace z historie katedrály. Navštívili jsme i Královskou hrobku v podzemí Svatovítské katedrály.

Poté jsme navštívili Starý královský palác, v kterém jsme si prohlédli Vladislavský sál, Českou kancelář i Sněmovnu s obrazy Marie Terezie, jejího manžela Františka I Štěpána Lotrinského a Josefa II. Ve Sněmovně jsou také uloženy také kopie korunovačních klenotů českých králů.

Poslední objekt, který jsme navštívili spolu s paní průvodkyní, byla Bazilika sv. Jiří, kde je pohřbena sv. Ludmila.

Společně jsme si prošli všechna nádvoří Hradu. Na prvním nádvoří jsme si ukázali Matyášovu bránu, bránu Gigantů. Na druhém nádvoří děti zaujala Leopoldova kašna. Navštívili jsme i Zlatou uličku a Daliborku. Výlet jsme zakončili odpočinkem a občerstvením v Jižních zahradách Hradu.

Po Starých zámeckých schodech jsme se vydali k stanici Malostranská na zpáteční cestu do školy.

Děkujeme panu Prosovi, který nás na akci doprovázel.

Ľubica Vojtíšková

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2021-10-Vylet-na-Prazsky-hrad-4C/