Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

 

 


 

Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Rozhodnutí o přijetí si, prosím, vyzvedněte ve školském objektu, kde Vaše dítě bylo u zápisu od 9. května 2017 v čase 7.30 – 15.30 u hospodářky školy.

Žáci, kteří splnili podmínky pro udělení odkladu byli vyzváni telefonicky či mailem k převzetí rozhodnutí.