Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Rozhodnutí o přijetí předáme zákonným zástupcům první den nástupu žáka do školy (popř. na vyžádání — osobní převzetí).

Žáci, kteří splnili podmínky pro udělení odkladu, byli vyzváni telefonicky k převzetí rozhodnutí.