Výuka jazyků

Na škole je možné studovat:

  • angličtinu
  • francouzštinu
  • němčinu
  • španělštinu
  • ruštinu

Rozšířené jazykové vzdělání je dáno naším školním vzdělávacím programem „Jazyky sbližují“.

Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků (třídy v budově Filosofská 3) se žáci na prvním stupni vzdělávají v patnácti vyučovacích hodinách anglického jazyka v průběhu pěti let.

Na druhém stupni se jazykové vzdělávání rozšiřuje o výuku dalšího cizího jazyka v celkové dotaci dvanáctihodin v průběhu čtyř let (třídy v budově Filosofská 3). Žákům nabízíme zvyšování jazykové vybavenosti v jazyce francouzském, německém, španělském či ruském. Výuka angličtiny je dotována čtrnácti hodinami.

Ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy (třídy v budově Jitřní 185) se žáci na prvním stupni vzdělávají ve třinácti vyučovacích hodinách anglického jazyka v průběhu pěti let, na druhém stupni je dotace angličtiny dvanáct vyučovacích hodin v průběhu čtyř let. Od školního roku 2013/14 je povinně zaveden další cizí jazyk v celkové dotaci šesti vyučovacích hodin v průběhu čtyř let. Žákům nabízíme francouzský nebo německý jazyk.

Žáci prvního stupně mohou využít nabídky centra volného času – konverzace s rodilým mluvčím, příprava na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka – KET, PET. Na naší škole několik let působí jazyková škola Wattsenglish a Monty.

Výuka probíhá v kmenových třídách, ve specializovaných odborných pracovnách vybavených moderními audiovizuálními prostředky. K dispozici máme interaktivní tabule, výukové programy na PC, doplňkový materiál k učebnicím (DVD, CD rom, CD). Žáci používají nejnovější verze učebnic. V rámci přípravy si mohou půjčovat i beletrii a odbornou literaturu ve školní knihovně.

Své znalosti žáci mohou uplatnit v konverzačních soutěžích na úrovni školy i kraje, a to ve všech u nás vzdělávacích jazycích. Angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu v praxi si žáci mohou vyzkoušet či ověřit na poznávacích zájezdech do Anglie, Francie, Švýcarska nebo Německa či Španělska.

AJ 1.stupeň AJ 2.stupeň Další cizí jazyk
15 vyuč. hodin Filos. 14 vyuč. hodin Filos. 12 vyuč. hodin Filos
13 vyuč. hodin Jitřní 12 vyuč. hodin Jitřní 6 vyuč. hodin Jitřní