Výuka jazyků

Na škole je možné studovat:

  • angličtinu
  • francouzštinu
  • němčinu
  • španělštinu
  • ruštinu

Rozšířené jazykové vzdělání je dáno naším školním vzdělávacím programem „Jazyky sbližují“.

Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků se žáci na prvním stupni vzdělávají v patnácti vyučovacích hodinách anglického jazyka v průběhu pěti let.

Na druhém stupni se jazykové vzdělávání rozšiřuje o výuku dalšího cizího jazyka v celkové dotaci dvanácti hodin v průběhu čtyř let. Žákům nabízíme zvyšování jazykové vybavenosti v jazyce francouzském, německém, španělském či ruském. Výuka angličtiny je dotována čtrnácti hodinami.

Žáci prvního stupně mohou využít nabídky centra volného času – konverzace s rodilým mluvčím, příprava na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka – KET, PET. Na naší škole několik let působí jazyková škola Wattsenglish a Monty.

Výuka probíhá v kmenových třídách, ve specializovaných odborných pracovnách vybavených moderními audiovizuálními prostředky. K dispozici máme interaktivní tabule, výukové programy na PC, doplňkový materiál k učebnicím (DVD, CD rom, CD). Žáci používají nejnovější verze učebnic. V rámci přípravy si mohou půjčovat i beletrii a odbornou literaturu ve školní knihovně.

Své znalosti žáci mohou uplatnit v konverzačních soutěžích na úrovni školy i kraje, a to ve všech u nás vzdělávacích jazycích. Angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu v praxi si žáci mohou vyzkoušet či ověřit na poznávacích zájezdech do Anglie, Francie, Švýcarska nebo Německa či Španělska.