Výuka jazyků

Na škole je možné studovat:

Rozšířené jazykové vzdělání je dáno naším školním vzdělávacím programem „Jazyky sbližují“.

Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků se žáci na prvním stupni vzdělávají v patnácti vyučovacích hodinách anglického jazyka v průběhu pěti let.

Na druhém stupni se jazykové vzdělávání rozšiřuje o výuku dalšího cizího jazyka v celkové dotaci dvanácti hodin v průběhu čtyř let. Žákům nabízíme zvyšování jazykové vybavenosti v jazyce francouzském, německém, španělském či ruském. Výuka angličtiny je dotována čtrnácti hodinami.

Žáci prvního stupně mohou využít nabídky centra volného času – konverzace s rodilým mluvčím, příprava na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka – KET, PET. Na naší škole několik let působí jazyková škola Wattsenglish a Monty.

Výuka probíhá v kmenových třídách, ve specializovaných odborných pracovnách vybavených moderními audiovizuálními prostředky. K dispozici máme interaktivní tabule, výukové programy na PC, doplňkový materiál k učebnicím (DVD, CD rom, CD). Žáci používají nejnovější verze učebnic. V rámci přípravy si mohou půjčovat i beletrii a odbornou literaturu ve školní knihovně.

Své znalosti žáci mohou uplatnit v konverzačních soutěžích na úrovni školy i kraje, a to ve všech u nás vzdělávacích jazycích. Angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu v praxi si žáci mohou vyzkoušet či ověřit na poznávacích zájezdech do Anglie, Francie, Švýcarska nebo Německa či Španělska.

 


 

Španělský jazyk — výroční zpráva 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo španělský jazyk celkem 85 žáků z 6. – 9. ročníku. Kromě španělských polepů na schody byly pořízeny také nové učební pomůcky, jako jsou slovníky a přístup do digitální výukové platformy. Všichni španělštináři se aktivně podíleli na projektech zaměřených na reálie hispanofonního světa a měli možnost se účastnit hned několika zajímavých vzdělávacích akcí:

 

Interaktivní představení ve španělštině

V úterý 20. listopadu 2018 se žáci španělštiny z devátých tříd zúčastnili workshopu „Monólogos Científicos“ („Vědecké monology“), který pořádal Institut Cervantes v Praze. Španělští vědci ze skupiny Big Van Ciencia žákům představili humornou formou nejnovější poznatky z biologie, fyziky, techniky a matematiky a předali jim hodnoty odpovědného výzkumu.

 

Konverzační soutěž ve španělštině

V úterý 5. března 2019 se konalo školní kolo konverzační soutěže ve španělštině. Hodnotil se rozsah slovní zásoby, plynulost projevu, schopnost reakce při doplňujících dotazech. Ověřovány byly také znalosti reálií španělsky mluvících zemí. Porotu tvořila paní učitelka Mgr. Barbora Dohnalová a Lic. Clara García Zorraquino, rodilá mluvčí ze Španělska. Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 17 žáků.

 

Španělská kultura křížem krážem

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se španělštináři z 6. A zúčastnili interaktivního programu „Španělská kultura křížem krážem aneb s Carmen i Donem Quijotem“. V první části programu se vydali do Andalusie, kde se seznámili s hudebně-tanečním žánrem flamencem. Následovalo trochu zeměpisu, skládání mapy Španělska a určování hlavních měst jednotlivých autonomních oblastí. V poslední části programu na žáky čekalo krátké představení španělské gastronomie a kalendárium slavných osobností španělských dějin. Byl také vyhodnocen kvíz a ze všech zúčastněných škol byl vybrán pouze jeden výherce. Stal se jím žák naší školy, který si odnesl cenu v podobě lekce flamenca zdarma.

 

Recitační soutěž ve španělštině

Ve středu 24. dubna 2019 se na Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů konal již 8. ročník soutěže v recitaci poezie hispanofonních autorů s názvem „En palabras del poeta“ („Ústy básníka“). Tématem 8. ročníku byla poezie 21. století. Porota složená ze zástupců velvyslanectví Kuby, Mexika a Španělska se ujala nelehkého úkolu vybrat ty nejlepší z celkem 80 soutěžících ve věku 10 až 19 let. Naši školu vzorně reprezentovala Dominika Čiháková z 8. C a Róza Blažková z 9. D.

 

Návštěva španělského institutu

Ve středu 22. května 2019 navštívili žáci španělštiny z osmých tříd Institut Cervantes v Praze. Během komentované prohlídky si rozšířili znalosti španělské kultury a procvičili španělštinu při konverzaci s rodilými mluvčími z různých regionů Španělska. Dozvěděli se, co je to zkouška DELE a při následném ověřování nově nabytých znalostí byli velice úspěšní a odnesli si domů pěkné ceny. V knihovně Carlose Fuentese se žáci na vlastní kůži přesvědčili, že knihovna není nuda, obzvlášť ne ta španělská. Jejich dovednosti a spontaneitu ocenili dokonce i samotní Španělé. Španělská kultura se nám prostě dostala pod kůži.

Mgr. Barbora Dohnalová