Zahájení kroužků CVČ 2022/2023

Vážení zákonní zástupci,

v pondělí 3. 10. 2022 jsme zahájili na naší škole činnost kroužků. Z nabídky se neotevírá kroužek sportovní hry z důvodu nenaplnění kapacity.

Žáci již obdrželi od vedoucích kroužků informace o místě, čase, platbě.

Vedení školy