Zápis 2023 – online rezervace termínu

Na konkrétní čas a den zápisu se můžete objednat online na zapis.zsfilosofska.cz, objednávání je spuštěno od soboty 25. března 2023 od 10:00 a bude ukončeno v sobotu 8. dubna 2023 ve 20:00. Datum a čas objednání dítěte k zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí.

Pokud pro své dítě nemáte rezervovaný termín, zápis proběhne v další místnosti určené pro neobjednané, a to po oba dny.

Zápis dětí do prvních tříd se uskuteční ve dnech 12. dubna a 13. dubna 2023 od 14.00 do 17.30 hodin v ZŠ Filosofská.