Živá a neživá příroda

Přírodovědná vycházka Živá a neživá příroda se uskutečnila dne 20. února v rámci projektu, v němž děti pozorovaly živou a neživou přírodu a sbíraly různé přírodniny.

Během cesty měly možnost vidět několik typů životního prostředí jako louky, pole, lesy či rybníky. Žáci studovali rostliny i živočichy v jejich přirozeném prostředí. Zkoumali prostředí potoka s jeho florou a faunou.

Také byla vyhlášena výstavba domečků pro skřítky, kdy děti využívaly přírodniny v podobě mechů, klacíků, trav atd. Děti to velmi zaujalo, takže se v prostorách lesíka zanedlouho objevilo celé skřítčí městečko.

Děti během vycházky viděly různé druhy rostlin v podobě listnatých i jehličnatých stromů, keřů, bylin či trav a také druhy živočichů jako jsou například ptáci či hmyz.

Celá vycházka se dětem velice líbila a již se těší na zopakování. Pokračování bylo druhý den na interaktivní tabuli a vypracování kvízů s tajenkou. Dále jsme nasbíraný materiál zpracovali ve výtvarné činnosti.

Jitka Procházková

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2023-02-Ziva-a-neziva-priroda/