100 dní ve škole

I v letošním školním roce byl pro žáky z 1. B připraven projektový den „100 dní ve škole“. Čas rychle běží a prvňáčci chodí do školy už 100 dní.

Ve vyučování na děti čekala tak trochu jiná matematika i český jazyk. Při vyplňování pracovních listů jsme si zopakovali probrané učivo, vyplňovali jsme křížovky, číslovka 100 nás provázela celým vyučováním. Při hodině výtvarné výchovy si všichni vyrobili „stovkové“ brýle.

Celý den jsme si báječně užili.

O. Zůnová a děti z 1. B

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2021-02-100-dni-ve-skole/