Aktuální informace: koronavirus

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci ohledně výskytu koronaviru COVID-19 Vám doporučujeme:

  • sledovat webové stránky
  • důsledně dodržovat hygienická pravidla
  • důrazně apelujeme na Vás, rodiče, abyste nahlásili do školy, že jste se zdržovali v místech s výskytem koronaviru a zvážili možnost ponechání dítěte v domácím prostředí po dobu 14 dnů (v těchto případech nabízíme možnost vyučování/předávání úkolů a učiva elektronickou cestou – Bakalář)

Připomínáme, že podle § 22 odst. 3 písm. c) zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona, jsou zák. zástupci povinni informovat školu o změně zdrav. způsobilosti, zdrav. obtížích  dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte – tzn. obecně platí, že zákonní zástupci mají povinnost poskytnout škole informace o zdravotním stavu/obtížích dítěte.

Upozorňujeme Vás, rodiče, že pokud neuvedete pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte, můžete se dopustit přestupku proti zákonu o veřejném zdraví, příp. trestného činu šíření nakažlivé nemoci.

Děkujeme.

Vedení školy