Beseda se soudcem Nejvyššího soudu

V pondělí 13. a v úterý 14. listopadu proběhla ve všech čtvrtých třídách beseda se soudcem Nejvyššího soudu.

Beseda byla rozdělena na dvě části. Na začátku jsme se dozvěděli, co znamená slovo „demokracie“, co jsou svobodné volby, co všechno zajišťuje armáda České republiky a ve kterých světových a evropských organizacích je ČR členem.

Ve druhé části jsme pak pozorně poslouchali, kdo v České republice vykonává státní moc, jaká máme práva a zároveň povinnosti, jaký trest může hrozit za nedodržování zákonů a jaké tresty může soud uložit u nejzávažnějších trestných činů.

Během dvou vyučovacích hodin jsme získali mnoho nových informací.

Erika Zoubková

https://www.rajce.idnes.cz/filosofska/album/2023-11-beseda-se-soudcem-nejvyssiho-soudu