Centrum volného času – kroužky 2019/2020

V sekci Ke stažení – Centrum volného času jsme připravili nabídku kroužků pro letošní školní rok 2019/2020.

Kroužky začnou od 1. 10. 2019. Platba, není-li uvedeno jinak, je vždy na jedno pololetí. Platba proběhne bezhotovostně, přihlášený žák obdrží od vedoucího kroužku číslo účtu a specifický symbol.

Variabilní symbol žáci z 2. – 9. ročníku obdrželi loni. Žáci 1. ročníku letos. Noví žáci obdrží od svého třídní učitele. Je po celou dobu školní docházky neměnný. S platbou vyčkejte na pokyn vedoucího kroužku! Více informací naleznete v sekci Důležité – Platby.

Objednávání bude spuštěno ve čtvrtek 12. 9. ve 20:00 a ukončeno ve středu 18. 9.ve 20:00.

Přihlášku na kroužky CVČ odešlete na https://krouzky.zsfilosofska.cz

Ke stažení » Centrum volného času