Doplňující volby do školské rady

Listina kandidátů do školské rady z řad rodičů

Dovolujeme si zveřejnit seznam osob z řad rodičů, kandidujících při doplňujících volbách do školské rady 2018, které se budou konat 12. 9. 2018 v prostorách Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace, v souladu s volebním řádem školské rady na základě §167 zákona 561/2004 Sb.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, PaedDr. Václavou Maškovou, zveřejňuje jména navržených kandidátů z řad oprávněných osob (jména jsou řazena v abecedním pořadí):

Petra ČERMÁKOVÁ podnikatelka dítě v 5. třídě ZŠ Filosofská
MUDr. Michal DUBSKÝ lékař děti ve 3. a 4. třídě ZŠ Filosofská
Ing. Jana HILSCHEROVÁ úřednice děti v 1. a 8. třídě ZŠ Filosofská

Volby se uskuteční ve středu 12. 9. 2018 v průběhu třídních schůzek. Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje jedno jméno z navržených kandidátů. Lístek ze zakroužkováním více než jednoho jména bude neplatný. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volebních uren, které budou umístěny v přízemí školy.

Rodiče žáků 1. tříd budou mít možnost hlasovat téhož dne ráno při příchodu do školy, respektive v odpoledních hodinách, a to z důvodu, že třídní schůzky 1. tříd se uskuteční již 3. 9. 2018.