Důležité upozornění

Z důvodu závady na telefonní ústředně školy používejte ke komunikaci výhradně email nebo Bakaláře.

V naléhavých případech lze volat pouze do kanceláře školy (tel. 241 493 926).

Vedení školy