Evropský den jazyků 2021

Evropský den jazyků, jehož cílem je oslavit jazykovou a kulturní rozmanitost, upozornit na význam učení se cizím jazykům a také podpořit mezikulturní porozumění, se již od roku 2001 každoročně slaví 26. září. Dvacátý ročník připadl na neděli, a proto jsme jej na naší škole oslavili již v pátek 24. září.

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí a faktů ze světa jazyků. Věděli jste například, že mnoho jazyků má 50 000 a více slov, ale mluvčí zpravidla znají a používají pouze zlomek z celkové slovní zásoby? To je zhruba 15 až 20 tisíc slov, v běžné konverzaci se používá jen asi tisícovka.

Žáci 1. stupně se dále naučili, co jsou to idiomy a některé z nich výtvarně zpracovali a také scénicky znázornili. Na 2. stupni si žáci na chvíli vyzkoušeli práci překladatele a také odpovídali na zábavný jazykový kvíz, kde se seznámili s nejrůznějšími evropskými idiomy:

„Je to pro mě španělská vesnice.“ Tento idiom použijeme, když něčemu nerozumíme. V němčině říkají „Für mich sind das böhmische Dörfer.“ To doslova znamená „Jsou to pro mě české vesnice“. V Polsku v podobné situaci používají „Je to pro mě český film“.

Další idiomy a jazykové zajímavosti najdete na stránkách Evropského centra moderních jazyků zde.

Barbora Dohnalová

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2021-09-Evropsky-den-jazyku/