Informace č. 3 k provozu školy od 25. května 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 25. 5. 2020 bude přihlášeným žákům I. stupně umožněna účast na vzdělávacích aktivitách ve škole.

Na základě Vámi vyplněného dotazníku, který byl uzavřen 13. 5. 2020 v 8.00 h, jsme připravili skupiny o max. počtu 15 žáků. V úterý 19. 5. budete informováni přes Bakaláře o zařazení Vašeho dítěte do příslušného kolektivu, který bude neměnný. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bylo možné, vytvořili jsme skupiny ze žáků jedné třídy, v některých případech z žáků jednoho ročníku. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.

V pondělí 25. 5. 2020 žák předá před vstupem do školy pedagogovi Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde). Bez tohoto prohlášení nebude umožněn žákovi do školy vstup.

Pro každou skupinu je určen čas a místo příchodu do školy v době od 7:40 do 8:30 hodin. Část žáků vstoupí hlavním vchodem, část žáků vstoupí vchodem u školní jídelny. Na každou skupinu bude čekat na určeném místě pedagog a tu odvede do třídy. Ve společných prostorách školy musí mít žák roušku. Doporučujeme dvě vlastní roušky na den a sáček na roušky.

Po celou dobu pobytu žáků ve škole budeme dodržovat doporučené hygienické zásady. Škola zajistila antibakteriální mýdla a antibakteriální gely na ruce, dezinfekci při vstupech do budovy, na WC a u školní jídelny a dostatek dezinfekčních prostředků na úklid.

Stejně tak, jako bude odstupňován čas příchodu jednotlivých skupin do školy, bude časován i odchod na oběd a poté i ze školy. Dopolední výukový blok bude ukončen včetně oběda ve 13 hodin. Konkrétní časy pro jednotlivé skupiny budou upřesněny na Bakalářích. Odpolední program ve stejné skupině jako dopolední výuka bude maximálně do 16 hodin.

Pedagogové, kteří zajišťují výukovou část, budou spolupracovat s vyučujícími jednotlivých předmětů a plnit zadané úkoly. Zadávaná práce bude ve stejném rozsahu jako při distanční výuce.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě, výlety či jiné obdobné aktivity.

Pro přihlášené žáky 1. stupně je automaticky objednán oběd. V případě, že se Vaše dítě stravovat nebude, musíte oběd individuálně odhlásit.

Školní jídelna vaří od 25. 5. 2020 pouze jedno jídlo.

Provoz školy: 7:30 – 16:00 h

Školní družina je zrušená.

Školní kroužky neprobíhají, činnost ukončena. Poplatky za neodučené hodiny budou vráceny, nedoplatky za odučené hodiny projednají s rodiči vedoucí jednotlivých kroužků (termín do 10. 6. 2020).

V červnu doplníme informace k odevzdávání učebnic a termín a způsob předání vysvědčení.

Děkuji všem za spolupráci a přeji vám pevné zdraví.

V Praze 13. 5. 2020

PaedDr. Václava Mašková
ředitelka ZŠ s Rvj Filosofská

 

Icon

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
Stáhnout

Icon

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Stáhnout