Informace č. 4 k provozu školy od 8. června 2020

Vážení rodiče,

od 8. 6. do konce školního roku je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně.

Na základě Vámi vyplněného dotazníku (Bakaláři), který bude uzavřen 1. 6. 2020 v 15.00 h, připravíme skupiny o max. počtu 15 žáků. Do 3. 6. budete informováni přes Bakaláře o zařazení Vašeho dítěte do příslušné skupiny.

Při prvním vstupu do školy žák předá pedagogovi Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení). Bez tohoto prohlášení nebude umožněn žákovi vstup do školy.

Pro každou skupinu je určen čas a místo příchodu do školy v době od 9.50 – 10.20 hodin. Na každou skupinu bude čekat na určeném místě pedagog a tu odvede do třídy. Ve společných prostorách školy musí mít žák roušku.

Po celou dobu pobytu žáků ve škole budeme dodržovat doporučené hygienické zásady. Škola zajistila antibakteriální mýdla a antibakteriální gely na ruce, dezinfekci při vstupech do budovy, na WC a u školní jídelny a dostatek dezinfekčních prostředků na úklid.

Stejně tak, jako bude odstupňován čas příchodu jednotlivých skupin do školy, bude časován i odchod na oběd a poté i ze školy. Konkrétní časy pro jednotlivé skupiny budou upřesněny na Bakalářích.

Ve dnech, kdy je žák ve škole, je možné ho přihlásit ke stravování ve školní jídelně (objednejte individuálně).

Od 8. 6. do 19. 6. 2020 bude pro ostatní žáky výuka probíhat distanční formou, ne však online.

V týdnu od 22.6. budou probíhat třídnické hodiny, vybírání učebnic a ostatní třídnické práce, opět ve skupinách max. po 15 žácích. Přesný rozpis bude oznámen.

Vysvědčení bude vydáno 30. 6 2020. O způsobu a organizaci budete opět informováni.

Vedení školy

 

Icon

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Stáhnout