Informace k provozu škol do konce roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 mimo jiné osobní přítomnost žáků základních škol, školních družin.

Dny 21. 12. a 22. 12. stanovila jako volné dny. Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje. Vyhlášené ředitelské volno je tímto usnesením zrušeno.

Vedení školy