Informace k zahájení nového školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, zák. zástupci a milí žáci a žákyně,

dne 4. 9. 2023 zahájíme nový školní rok.

Škola bude otevřena od 7:40 hod., žáci budou rovnou vcházet bez přezutí do školy. Žáci jdou do své třídy. Vyučování pro 2. – 9. ročník skončí v 8:45 hod..

Po ukončení třídní učitelky (2. – 4. roč.) odvedou žáky před školu.

Na nové žáky budou čekat třídní učitelky v šatně školy se jménem a označením třídy, se spolužákem odejde nový žák do své třídy (od 7:45 hod.).

 

1. třída – průběh prvního dne v naší škole

Žáci prvních tříd budou slavnostně přivítáni dne 4. září 2023 v 8.15 h před budovou školy, kde na ně bude čekat třídní učitelka a vychovatelka školní družiny. Po přivítání děti s třídní učitelkou odejdou do své třídy i s doprovodem rodičů.

Paní učitelky mají vždy označení třídy ve formě kytičky apod. Vytvoříte skupinu své třídy u své paní učitelky.

Proběhnou první třídní schůzky s informacemi o chodu školy, školní družině, školní jídelně, nákupu potřeb na výtvarnou výchovu, anglický jazyk, čipu do ŠJ.

Děti se mezitím seznámí se svou vychovatelkou školní družiny, podívají do své školní družiny. Vychovatelky ŠD následně předají děti jejich rodičům.

První den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.

V úterý 5. 9. žáci končí výuku po druhé vyučovací hodině v 9.45 hod. Zahájení výuky dle rozvrhu sdělíme přes notýsek a informační systém Bakaláři.

Provoz školní družiny funguje vždy následně po konci vyučování. Paní vychovatelky si děti přebírají u jejich třídy.

Od 4. září je v provozu školní družina, odpolední.

Od 5. září je v provozu i ranní školní družina, od 7.00 hod.

 

Organizace začátku školního roku 2023/24

  • 5. 9. – 8. 9. 2023
    • 2. – 5. ročník – 8.00 – 11.40 h (včetně oběda)
    • 6. – 9. ročník – 8.00 – 12.35 h (včetně oběda)

 

Informace školní družiny

Do školní družiny budou zařazeni žáci 1. až 3. tříd. Žáci 4. tříd budou do ŠD přijati na základě žádosti. Žádost zašlete ředitelce školy mailem (maskova@zsfilosofska.cz) nebo předejte 4. 9. třídní učitelce.

Zápisové lístky do ŠD obdrží žáci 4. 9. 2023. Prosíme je odevzdat obratem, nejpozději do úterý 5. 9. 2023.

 

Informace školní jídelny

Školní jídelna vaří od 5. 9. 2023.

Více informací naleznete na stránce O škole – Školní jídelna.

 

Vedení školy