Kroužky, které se otevírají ve školním roce 2019/20

Seznam kroužků, které se ve školním roce 2019/20 otevírají, naleznete v sekci Ke stažení » Centrum volného času.

Kroužky začnou od 1. 10. 2019. Platba, není-li uvedeno jinak, je vždy na jedno pololetí. Platba proběhne bezhotovostně, přihlášený žák obdrží od vedoucího kroužku specifický symbol. Variabilní symbol žáci z 2. – 9. ročníku obdrželi loni. Žáci 1. ročníku jej obdrží letos. Noví žáci jej obdrží od svého třídní učitele. Je po celou dobu školní docházky neměnný. S platbou vyčkejte na pokyn vedoucího kroužku! Číslo účtu je zveřejněno na poslední straně žákovské knížky (viz. Platby).

Icon

Otevřené kroužky CVČ ve školním roce 2019/20
Stáhnout

 

Objednávání a platby kroužku, které jsou zajišťovány našimi partnery:

  1. Společnost Kroužky o.p.s. – flétna krouzky.cz (777 133 639)
  2. Taneční škola Ivy Langerové (725 725 073)
  3. FC Tempo – kopaná info@fctempo.cz (603 860 444)
  4. Florbalový klub Olymp nabor@fbkolymp.cz, florbalprodeti.cz (736 746 866)
  5. Tenis pro děti – info@tenisprodeti.cz, tenisprodeti.cz (731 127 407)
  6. kyralova@atlas.cz, 605 522 590, joga
  7. martina@blublublabla.com, 723 283 688, blublublabla.com
  8. veselaveda.cz
  9. berukrouzky.cz (775 600 308)

Kroužky pořádající partnery platíte přímo dané společnosti. Od společnosti dostanete veškeré informace týkající se kroužku.