Kroužky, které se otevírají ve školním roce 2020/21

Vážení zákonní zástupci,

od 1. října 2020 jsme začali s realizací zájmových kroužků. Počet přihlášených žáků je neměnný. Kroužky probíhají při dodržení všech hygienických opatření.

Do 18. října 2020 měníme následující kroužky:

  • Dramatický kroužek (středa a pátek – J. Lálová) – pozastavujeme
  • Taneční kroužek I. Langerové (začíná až v pátek 23. 10. 2020)
  • Pohybové hry (M. Kyndlová, bude probíhat venku)

Informace o místě, čase a platbě jste obdrželi od vedoucích kroužků.

Pro malý počet zájemců se neotevírá kroužek flétny (nabízený partnery) a Klubu mladého diváka.

Přihlásili-li jste své dítě do kroužku našich partnerů, řiďte se jejich pokyny. Realizace bude závislá na epidemiologickém vývoji v Praze.

Vedení školy

Icon

Otevřené kroužky CVČ ve školním roce 2020/2021
Stáhnout