Kroužky, které se otevírají

Seznam kroužků, které se ve školním roce 2018/19 otevírají, naleznete v sekci Ke stažení » Centrum volného času.

Kroužky začnou od 1. 10. 2018. Platba, není-li uvedeno jinak, je vždy na jedno pololetí. Platba proběhne bezhotovostně, přihlášený žák obdrží od vedoucího kroužku specifický symbol. Variabilní symbol žáci z 2. – 9. ročníku obdrželi loni. Žáci 1. ročníku jej obdrží letos. Noví žáci jej obdrží od svého třídní učitele. Je po celou dobu školní docházky neměnný. S platbou vyčkejte na pokyn vedoucího kroužku! Číslo účtu je zveřejněno na poslední straně žákovské knížky (viz. Platby).

Objednávání a platby kroužku, které jsou zajišťovány našimi partnery:

  1. Společnost Kroužky o.p.s. – flétna www.krouzky.cz (777 133 639)
  2. Taneční škola Ivy Langerové (725 725 073)
  3. FC Tempo – kopaná info@fctempo.cz (603 860 444)
  4. Florbalový klub Olymp nabor@fbkolymp.cz , www.florbalprodeti.cz (736 746 866)
  5. info@tenisprodeti.cz, www.tenisprodeti.cz (731 127 407)
  6. www.sarkadancing.cz – dancing cajons
  7. sona.kyralova@atlas.cz, 605 522 590, joga
  8. Kroužek country kytary – pondělí, 603 265 056

Kroužky pořádající partnery platíte přímo dané společnosti. Od společnosti dostanete veškeré informace týkající se kroužku.