Letní školní družina

Vážení rodiče,

naše škola byla vybrána jako sběrná letní družina pro žáky z naší a okolních základních škol (ZŠ Jílovská, ZŠ Jitřní, ZŠ Ke Krčskému lesu, ZŠ Školní).

Pobyt žáků ve škole bude organizován od 7. 7. do 31. 7. 2020. Organizace LŠD probíhá v době stále platných opatření k ochraně před koronavirem Covid-19, a proto je tomu přizpůsoben i režim LŠD.

V případě, že dojde na základě rozhodnutí MŠMT a hygieniků ke změně, budou rodiče informováni na webových stránkách svých škol.

Prosím o důkladné seznámení s režimem a omezeními, která musíme dodržovat. Všechny informace naleznete v odkazech pod článkem.

PaedDr. Václava Mašková, ředitelka školy

Icon

Informace k provozu letní školní družiny ZŠ Filosofská
Stáhnout

Icon

Přihláška do letní školní družiny ZŠ Filosofská
Stáhnout

Icon

Režim letní školní družiny ZŠ Filosofská
Stáhnout