Letní školní družina 2022

V letošním roce byl schválen provoz letní ŠD v ZŠ Na Planině (červenec) a v ZŠ Bítovská (srpen). Přihlášky do letní školní družiny jsou k vyzvednutí u vedoucí školní družiny J. Procházkové.