Listina kandidátů do školské rady z řad rodičů

Dovolujeme si zveřejnit seznam osob z řad rodičů, kandidujících při volbách do školské rady 2021, které se budou konat dne 24. 11. 2021, v souladu s volebním řádem školské rady na základě §167 zákona 561/2004 Sb.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, PaedDr. Václavou Maškovou, zveřejňuje jména navržených kandidátů z řad oprávněných osob (jména jsou řazena v abecedním pořadí):

Markéta EDLMANOVÁ asistentka dítě ve 3. třídě ZŠ Filosofská
Kateřina HAVLOVÁ realitní makléř dítě v 7. třídě ZŠ Filosofská
Ing. Jana HILSCHEROVÁ úřednice děti ve 4. třídě ZŠ Filosofská
Mgr. Jana JIČÍNSKÁ středoškolský pedagog dítě ve 2. třídě ZŠ Filosofská
Mgr. David MIKEŠ admin. pracovník v majet. odboru dítě ve 3. třídě ZŠ Filosofská

Volby se uskuteční dne 24. 11. 2021 v průběhu třídních schůzek. Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje jedno jméno z navržených kandidátů. Lístek ze zakroužkováním více než jednoho jména bude neplatný. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volebních uren, které budou umístěny v přízemí školy.

Vedení školy