Matematické soutěže

Matematická olympiáda

Jako každý rok se i letos žáci naší školy zúčastnili matematické olympiády. Nejprve řešili doma šest ne zrovna lehkých úloh, kreslili obrázky, popisovali své myšlenkové postupy.

Pro osm žáků z pátých a devátých ročníků se uzavřelo školní kolo nejdřív – na začátku ledna. Ti, kteří se stali úspěšnými řešiteli a nebyli zrovna nemocní, se 24. 1. 2017 zúčastnili v ZŠ Na Planině kola obvodního. Sedm žáků z šestých až osmých ročníků odevzdalo úlohy školního kola v březnu, a úspěšní řešitelé z šestých tříd se zúčastnili obvodního kola 4. 4. 2017. I když se v obvodním kole pak už nikdo úspěšným řešitelem nestal, věříme, že si zajímavé úlohy užili.

Pythagoriáda

Pythagoriáda je matematická soutěž pro 5. – 8. ročníky. Školní kolo u nás proběhlo v únoru a úspěšně ho vyřešilo šest žáků, kteří také získali diplomy: v kategorii 5. tříd obsadila 1. místo Monika Janská (5. C), o druhé místo se dělí Marianna Kohoutová a Jáchym Šebeš (oba z 5. D) a na 3. příčce se umístily Linda Kopecká (5. C) a Kateřina Letošníková (5. D). V kategorii šestých tříd bylo uděleno jen 1. místo a získala ho Stella Vondrová (6. C). Obvodní kolo nás čeká až v květnu.

Matematická soutěž Klokan

Žáci naší školy se jako již tradičně v březnu zúčastnili matematické soutěže Klokan. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo 354 žáků prvního stupně a 66 žáků druhého stupně. Mezi velkou konkurencí se nejlépe umístili:

v kategorii pro druhé a třetí ročníky: 1. Laura Pokorná, 2. Karol Kučera a 3. Theodora Komárová (všichni 3. B)

v kategorii pro čtvrté a páté ročníky: 1. Linda Kopecká (5. C) a Jan Kolínský (4. D), 2. Vojta Pichlík (5. B) a 3. Kateřina Obersteinová (5. D)

v kategorii pro šesté a sedmé ročníky: 1. Ondřej Pelant (7. A), 2. Jan Mikuda (6. E) a 3. Martin Pšenička (6. D)

v kategorii pro osmé a deváté ročníky: 1. Veronika Helclová (9. C), 2. Adéla Bretšnajdrová (8. B) a 3. Vratislav Poppr (9. C).

Všem vítězům gratulujeme a doufáme, že se účastníkům soutěže líbily.

M.Miškovská