Mezinárodní olympiáda ze základů věd

Ve středu 10. dubna se na naší škole konala závěrečná etapa XV. Mezinárodní olympiády ze základů věd a anglického jazyka.  Zúčastnili se jí studenti z Turecka a žáci třídy 6. A. Se studenty přijelo i několik pedagogů.

Návštěvu jsme přivítali v tělocvičně, kde proběhlo slavnostní zahájení.

Poté se naši žáci i turečtí studenti odebrali do pracoven, kde psali test z přírodních věd a anglického jazyka. Následoval krátký odpočinek. Program pokračoval kulturní částí opět v tělocvičně školy. Krátká vystoupení si připravili žáci třídy 2. C, 2. D, Jan Tryzna ze třídy 4. C a Agáta Burešová ze třídy 9. C. Tento program uváděli žáci Lenka Bílá a Štěpán Ondrouch ze třídy 9. C a měl velký úspěch. Všem vystupujícím i paním učitelkám tak patří velké poděkování.

Dalším bodem bylo předání dárků tureckým studentům, které pro ně připravili žáci 6. A a naše škola.

Slavnostním zakončením jsme tuto olympiádu uzavřeli.

Závěrem gratulujeme nejúspěšnějším žákům třídy 6. A v anglickém testu.

Na 1. místě se umístil Mikoláš Černý, na 2. Štěpán Kalina a na 3. Hankusová Sofie.

Mgr. Marie Králová

 

Očima soutěžící ze 6. A

Díky našim učitelům se nám umožnilo setkat se s tureckými středoškolskými studenty. Při zahájení obě školy zazpívaly své hymny a poté jsme se odebrali do tříd, kde jsme si mohli chvíli povídat. Při zbytku této hodiny jsme psali anglický test. Po dokončení jsme se vrátili do tělocvičny na představení tříd prvního stupně a pár lidí z vyšších tříd. Představení byla krásná a velice se líbila i studentům z Turecka. I oni nakonec předvedli velice krásné taneční vystoupení. Rozdali jsme jim dárečky symbolizující Českou republiku a naše poděkování za jejich návštěvu. Rozloučili jsme se a šli na oběd.

Všichni jsme si tento zážitek užili. Poznávání cizí kultury a možnost využít naše znalosti angličtiny bylo vzrušující.

Eliška Kohoutová

 

Zhodnocení projektu s tureckými studenty

10. dubna 2019 přijelo navštívit naši školu několik desítek tureckých studentů ve věku 15 – 17 let včetně jejich učitelů. Jejich hlavní cíl byl napsat olympiádu v angličtině s našimi šesťáky, která se týkala všeobecných znalostí. Úplně na začátku jsme se všichni sešli v tělocvičně a zazpívali si nejprve tureckou a potom českou hymnu. Během toho, co studenti psali olympiádu, několik vybraných žáků mohlo mezitím zaměstnávat jejich učitele a povídat si s nimi o jejich zemi. Bohužel ne všichni uměli dobře anglicky, ale alespoň pár si s námi povídalo.

Po skončení olympiády jsme měli zhruba 20 minut na seznámení a povídaní si s některými studenty, kteří měli zájem. Dozvěděli jsme se od nich spoustu zajímavých věcí, například to, že mají školu až do 11. třídy nebo že mají v abecedě měkké „g“. Celá akce končila v tělocvičně, kde proběhlo pár pěkných vystoupení našich žáků a na závěr nám i oni předvedli jakýsi druh tureckého tance. Pak se všem rozdaly dárky a byl čas se rozloučit.

Myslím. že pro všechny to byl velice zajímavý zážitek s novými zkušenostmi a jsem moc ráda, že jsem se na této akci mohla podílet.

Lenka Bílá

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2019-04-Mezinarodni-olympiada-ze-zakladu-ved/