Nabídka nového kroužku – Kreativní mysl

Kroužek Kreativní mysl je určen pro žáky ve věku 8 – 12 let (1. stupeň). První lekce se uskuteční ve čtvrtek 10. 10. v čase 15.00 – 16.30 hod. Přihlášky zasílejte přímo partnerovi.