Návštěva Památníku Lidice – třídy 5. A a 5. B

V úterý 27. 6. jsme se společně vydali na exkurzi do Památníku Lidice. Po příjezdu se nás ujala sympatická paní průvodkyně, která nás nejprve seznámila s událostmi, jež předcházely vyhlazení obce Lidice.

Společně jsme si zopakovali informace, které jsme se v letošním školním roce dozvěděli ve vlastivědě – o životě za Protektorátu Čechy a Morava a hlavně o atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Paní průvodkyně nám také odvyprávěla příběh jednoho dopisu, který byl podnětem k totální likvidaci obce Lidice a jejich obyvatel.

Pak jsme se vydali na prohlídku celého pietního místa. Zastavili jsme se u hrobu lidických mužů, základů kostela a Horákova statku, památného stromu – hrušně a nakonec u Památníku dětským obětem války – sousoší, které vytvořila sochařka Marie Uchytilová a tvoří ho 82 soch lidických dětí.

Na závěr jsme se prošli růžovým sadem a ještě jsme si prohlédli vnitřní expozici.

Exkurzí jsme si připomněli smutné loňské výročí – v roce 2022 uplynulo 80 let od vyhlazení obce Lidice. Je vidět, že už jsme páťáci (vlastně skoro šesťáci), takže jsme návštěvu tohoto památného místa zvládli se ctí.

Lenka Pilíková

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2023-06-Navsteva-pamatniku-Lidice-tridy-5A-a-5C