Obvodní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 23. 1. se konalo obvodní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali 2 soutěžící, Jana Herzmannová, která ve školním kole zvítězila, a Vojta Kačerovský, jenž se umístil ve školním kole na 2. místě.

Oba byli velmi úspěšní. Soutěžilo 36 žáků z různých ZŠ a gymnázií Prahy 4. Vojta vybojoval krásné 8. místo a obrovského úspěchu dosáhla Jana, která obsadila 3. místo. Oběma gratulujeme a Janě budeme držet palce v kole krajském, do něhož postupuje.

Lenka Pilíková