Organizační opatření od 14. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Z toho důvodu od 14. 10. 2020 přecházíme na distanční výuku. Zákonní zástupci obdrží informace od třídních učitelek na Bakalářích. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams buď formou on-line výuky nebo zadáváním práce.

Na dny 26. a 27. října vyhlásilo MŠMT dny volna, na ně navazuje státní svátek 28. října a 29. a 30. října podzimní prázdniny.

 

Školní jídelna

Pokyny ke stravování v době distanční výuky

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Žáci mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat od 11:30 do 14:00. Je tedy možné, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny.

Dne 14. 10. 2020 školní jídelna nevaří. Od 15. 10. 2020 do 23. 10. 2020 bude školní jídelna vařit jedno jídlo pro přihlášené strávníky.

Všichni strávníci mají nyní oběd odhlášen. Ke stravování je nutné se znovu přihlásit. POZOR, chcete-li zajistit oběd pro své dítě na čtvrtek 15. 10. 2020, musíte ho přihlásit dnes 13. 10. 2020 elektronicky nebo nejpozději zítra 14. 10. 2020 telefonicky u vedoucí ŠJ.

Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

* Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.

Vedení školy