Organizační opatření od 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka. Třídy se neslučují, ani jinak neprolínají.

Příchod do školy bude plynulý s příchodem žáka od 7:30 hod přímo do své třídy.

Všichni žáci 1.- 2.ročníku (ti, kteří chodili na obědy), mají obědy přihlášené od 18.11. Pokud nechcete, aby se Vaše dítě  v jídelně stravovalo, oběd odhlaste.

 

Školní družina

Ranní družina není otevřena. Každá třída má své oddělení ŠD, provoz je zajištěn do 17:00 hod. I zde mají žáci povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu.

 

Školní jídelna

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb. Dodržují se zvýšená hygienická pravidla.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním místem (zadní vchod ze strany hřiště).

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Činnost zájmových kroužků je pozastavena do odvolání. Distančním způsobem pokračují pouze přípravy na SŠ z Čj a Ma a kroužky PET.

Vedení školy