Organizační opatření od 2. 11. 2020

U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (dle usnesení vlády)

Pokračujeme v distanční výuce.

V měsíci září jsme na základě dotazníkového šetření zabezpečili dostatečný počet PC s příslušenstvím pro žáky 2. stupně a 20 tabletů pro žáky 1. stupně. Vše jsme předali před zahájením online vyučování.

Od 19. 10. žáci a učitelé pracují podle rozvrhu na on-line hodinách všech předmětů s výjimkou výchov. Vzdělávání ve výchovných předmětech je řešeno distančně.

On-line vyučování je upraveno tak, aby pokrylo přibližně 50 % běžného vyučování. Učitelé mají vypsané i konzultační časy pro případné dotazy či individuální pomoc žákům.

Online pokračuje příprava na zkoušky na SŠ z matematiky a z českého jazyka a příprava na mezinárodní zkoušky PET.

Podrobné informace o Microsoft Teams a pravidlech distanční výuky jsme předali zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Bakaláři).

 

Školní jídelna – vaří pro žáky i zaměstnance

Pokyny ke stravování v době distanční výuky

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům i zaměstnancům.

Žáci mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat od 11:30 do 14:00. Je možné, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Rodičům budou obědy vydávány do přinesených nádob, v tomto případě přijďte k zadnímu vchodu do ŠJ s čipem. Je nutné dodržet 2metrové rozestupy.

Školní jídelna vaří jedno jídlo pro přihlášené strávníky.

Všichni strávníci mají od 2. 11. 2020 oběd odhlášen.

Ke stravování je nutné se znovu přihlásit.

POZOR, chcete-li zajistit oběd pro své dítě na pondělí 2. 11. 2020, musíte ho přihlásit dnes 29. 10. 2020, nejpozději zítra 30. 10. 2020 elektronicky.

Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

* Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.

Vedení školy