Organizační opatření od 4. 1. do 10. 1., resp. do 28. 2. 2021

Od 4. 1. do 10. 1. 2021 je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka. Třídy se neslučují, ani jinak neprolínají.

Aktualizace 14. 2. 2021: MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 15. února do 28. února i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 1. února 2021 do 14. února 2021.

Aktualizace 28. 1. 2021: MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 1. února. do 14. února i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Aktualizace 8. 1. 2021: MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna, resp. do 14. 2., i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Příchod do školy bude plynulý s příchodem žáka od 7:30 hod přímo do své třídy.

Všichni žáci 1. – 2. ročníku (ti, kteří chodili na obědy), mají obědy přihlášené od 4. 1. 2021. Pokud nechcete, aby se Vaše dítě v jídelně stravovalo, oběd odhlaste. Týká se žáků 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci mají obědy odhlášeny.

Školní družina

Ranní družina není otevřena. Každá třída má své oddělení ŠD, provoz je zajištěn do 17:00 hod. I zde mají žáci povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu.

Školní jídelna

Zařízení školního stravování je v provozu. Vaříme jedno jídlo. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb. Dodržují se zvýšená hygienická pravidla.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním místem (zadní vchod ze strany hřiště). Nutno se přihlásit.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Doplňující informace

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. On-line výuka probíhá podle předem stanového rozvrhu. Pozvánku na on-line vyučovací hodinu žáci dostanou přes Microsoft Teams – kalendář.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Činnost zájmových kroužků je pozastavena do odvolání. Distančním způsobem pokračují pouze přípravy na SŠ z Čj a Ma a kroužky PET.

Informace poskytnou třídní učitelky prostřednictvím Bakalářů.

Vedení školy