Otevřete oči – prevence závislostí

V pondělí 7. listopadu jsme se zúčastnili besedy Otevřete oči. Nejprve jsme přesně nevěděli, co si máme pod tímto názvem představit.

Na začátku jsme se rozdělili do skupin podle toho, zda víme mnoho o drogách nebo jen trochu. Většina z naší třídy neměla o drogách velké množství informací, a tak to byly velmi poučné dvě hodiny.

Dozvěděli jsme se více o organizaci Progressive a jejich pracovnicích. Ty nám popsaly, jak probíhají terénní a kontaktní činnosti. Viděli jsme také obsah terénní tašky a zjistili jsme, k čemu slouží. Dozvěděli jsme se, že touto činností pomáhají zamezit nemocem a jejich šíření mezi lidi. Kontaktní místnost slouží k přátelskému popovídání a poradenství. Nakonec závislé směřují k různým dlouhodobým léčebným metodám. Velmi nás to zaujalo a raději vždy popřemýšlíme, než se rozhodneme experimentovat. Není radno si s drogami zahrávat.

Michaela Vu, Nelly Vondrová, Lucie Fialová, 9.B