Partnerské setkání s německými žáky v Praze

ZŠ s Rvj Filosofská – Angela Fraundorfer Realschule Aiterhofen

V rámci partnerství s německou školou Angela Fraundorfer Realschule Aiterhofen nás v pondělí 9. 10. 2023 navštívili naši němečtí kamarádi. Společně jsme měli velmi bohatý program. V pondělí odpoledne jsme se přivítali v naší škole a potom jsme hráli různé seznamovací hry, které pro nás připravily jazykové animátorky z česko-německého koordinačního centra Tandem.

V úterý jsme už vyrazili do města – společně jsme navštívili Muzeum iluzí ve Vodičkově ulici a potom jsme si prošli Václavské a Staroměstské náměstí. Den jsme zakončili obědem v Palladiu, německá skupina pak ještě pokračovala na prohlídku Staroměstské radnice.

Ve středu jsme jeli na Pražský hrad, kde jsme s průvodkyní navštívili Katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku, Starý královský palác a Baziliku svatého Jiří. Také jsme měli jeden velký zážitek. Viděli jsme generální zkoušku hradní stráže na slavnostní vystoupení, které se mělo konat další den. Po návštěvě Pražského hradu jsme se prošli po Petříně a vystoupali na rozhlednu. Setkání jsme zakončili obědem v Quadriu.

Ve čtvrtek jsme se sešli ve škole, rozdělili jsme se do česko-německých dvojic a navštívili jsme různé vyučovací hodiny. Naše celé setkání jsme zakončili rozlučkovým večerem – vyhlídkovou plavbou s rautem na parníku. Byly to úžasné čtyři dny a moc jsme si je užili. Další setkání je naplánováno na jaro 2025, kdy zase naši žáci navštíví německou školu v Aiterhofenu.

Nela Tesařová 9. A, Eva Šachová

https://www.rajce.idnes.cz/filosofska/album/2023-10-partnerske-setkani-s-nemeckymi-zaky-v-praze