Platba za kroužky CVČ ve 2. pololetí

Připomínáme nutnost urychlené platby za kroužky na 2. pololetí. Instrukce naleznete v sekci Důležité – Platby.

Vedení školy