Poplatek a úhrada školní družiny (2018)

  • měsíční úplata 300,- Kč
  • úplata se platí pololetně 1 500,-Kč (do 16. 2. 2018)
  • úplata se hradí převodem na účet: 60011 – 73892329/0800
  • žák ŠD má přidělen vlastní variabilní symbol – vlepen v Notýsku nebo Žákovské knížce
  • ŠD má specifický symbol: 10

Veškeré informace o školní družině naleznete v sekci O škole – Školní družina.