Pražské poetické setkání – Malé rozhovory

Na naší škole jsou nejen úžasní matematici, přírodovědci, znalci historie a angličtiny, ale také děti, které mají rády poezii.

V dubnu jsme dostali nabídku z DDM Praha 8 – Spirála k účasti v postupovém kole recitační přehlídky Pražské poetické setkání – Malé rozhovory. Do této akce se přihlašujeme pravidelně každý rok, ale letos byly přípravy opravdu náročné. Vzhledem k nejrůznějším omezením neproběhlo školní ani obvodní kolo.

Proto jsem oslovila několik spolehlivých a šikovných malých recitátorů a pustili jsme se do přípravy, na kterou jsme měli cca 3 týdny. Bylo třeba vybrat vhodné texty, na online setkáních je rozebrat, učit se je zpaměti atd.

Konečný tým ve složení Leontýnka Lálová – 6. C, Štěpánka Kitzlerová – 5. D, Valinka Kavinová – 3. B a Zuzanka Radová – 3. A se k výzvě postavil čelem a s nadšením, takže nakonec se Štěpánce a Valince podařilo v opravdu velké koncurenci – více než 240 recitátorů, postoupit do krajského kola. Zuzanka měla postup jistý, protože vyhrála obvodní kolo v loňském školním roce těsně před tím, než byly uzavřeny školy.

Přehlídka probíhala online.

Do předkola jsme museli pořídit nahrávky jednotlivých vystoupení. Za spolupráci moc děkujeme paní učitelce P. Peroutkové, která nám s tím pomohla.

V krajském kole přednášely děti online před porotou, výkon našich malých recitátorek ohodnotila odborná porota velmi kladně a Zuzka získala speciální ohodnocení za zaujetí textem.

Já jim všem moc děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Květa Šrámková