Přijímací řízení na SŠ a gymnázia

Informace k přijímacímu řízení na SŠ a gymnázia k výdeji přihlášek a zápisového lístku zákonní zástupci obdrželi prostřednictvím aplikace Bakaláři.

Icon

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy – školní rok 2020/2021
Stáhnout

Icon

ARCHIV: Informace k přijímacím zkouškám na střední školy – školní rok 2020/2021 – stará verze (do 1. 2. 2021)
Stáhnout

Vedení školy